Sprzedaż

Osiedle sprzedamy w całości dla zainteresowanego operatora turystycznego lub funduszu inwestycyjnego.